CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập – Tự do – Hạnhphúc

——-***——-

 

HỢP ĐỒNG HÚT BỂ PHỐT

(Số …/2021/HĐVS/UV-VL)

 

– Căn cứ  Luật thương mại 2005 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp các nghành;

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2005.

– Căn cứ Giấy phép ĐKKD của công ty CP Dịch Vụ Thương Mại Xây Dựng Việt Linh số 0106739538 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08/01/2015;

– Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13;

– Căn cứ vào nhu cầu công việc của các bên;

Hôm nay, ngày ….. tháng…..năm 2021

BÊN A:…………………………………………..

Địa chỉ : …………………………………………..

SĐT: ……………              Fax: ………….

Mã số thuế : ………………………

Người đại diện : …………………       Chứcvụ : …………………..

BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VIỆT LINH

 • Địa chỉ: Số 17 ngõ 2 phố Phúc Xá, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố HN
 • SĐT: 0989263333 Mobile;0977109409
 • Mã số thuế: 0106739538
 • Tài khoản số: 19128965389889 tại ngân hàng Techcombank chi nhánh An Dương – quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội
 • Người đại diện Ông: Nguyễn Việt Anh Chức vụ: Giám đốc

Hai bên thống nhất thỏa thuận và thống nhất ký hợp đồng hút bể phốt định kỳ  với những điều khoản sau

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A giao cho bên B thực hiện công việc hút bể phốt

Điều 2: Điều khoản thanh toán

 • Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B trong vòng 7 ngày sau khi hai bên thống nhất nghiệm thu và bên A nhận được hóa đơn tài chính hợp pháp do bên B phát hành,
 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản/Tiền Mặt

Điều 3: Trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên

Trách nhiệm của bên B:

 • Khi có yêu cầu vận chuyển từ Bên A, Bên B có trách nhiệm bố trí nhân lực, phương tiện vận chuyển đáp ứng kịp thời công việc trong vòng 24h.
 • Bên B có trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải từ việc thực hiện nội dung hợp đồng này theo đúng Luật bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.
 • Bên B hoàn toàn chịu mọi chi phí liên quan đến việc thu gom, xử lý chất thải phát sinh trong quá trình thực hiện nội dung hợp đồng này.
 • Sau khi kêt thúc, căn cứ vào khối lượng công việc đã thực hiện hai bên lập biên bản xác nhận có đầy đủ chữ ký của đại diện bên làm cơ sở để Bên B cung cấp hóa đơn GTGT hợp pháp.

Trách nhiệm của bên A:

 • Bên A có trách nhiện tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B tiến hành công việc.
 • Sau khi kểt thúc hợp đồng công việc Bên A có trách nhiệm, xác nhận va nghiệm thu khối lượng công việc thực tế hoàn thành và thanh toán đầy đủ cho Bên B đúng thời hạn.

Điều 4: Điềukhoảnchung

 • Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đã thỏa thuận trên hợp đông. Nếu bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đông mà không có sự đồng ý, thống nhất của 2 Bên sẽ bị phạt 10% giá trị hợp đồng.
 • Hợp đồng này sẽ tự động thanh lý khi hai bên cùng thống nhất nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành và các bên thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng này.
 • Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật. Mức phạt cụ thể do 2 Bên thỏa thuận dựa trên khung phạt Nhà nước đã quy định trong các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.
 • Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện Hợp đồng. Nếu có vấn đề gì phát sinh các Bên cần thông báo cho nhau và tích cực bàn bạc giải quyết.
 • Trường hợp các Bên không tự giả quyết được mới đưa vụ tranh chấp ra Tòa án Nhân dân thành phố hà nội để giải quyết.

Điều 5 : HiệulựccủaHợpđồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký. Hợp đồng này được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện.

 

                     ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                                                                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B     

 DOWLOAD HỢP ĐỒNG